KAM NA VÝLET / Jeskyně a podzemí

Bozkovské dolomitové jeskyně v severních Čechách.
V Bozkovských dolomitových jeskyních se nachází největší podzemní jezero v Čechách
Bozkovské dolomitové jeskyně v severních Čechách.  
Autor / zdroj foto: bozkovske-jeskyne.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně / Bozkov

Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách. Jeskyně ročně navštíví okolo 70 tisíc návštěvníků z celého světa. Od roku 1999 jsou národní přírodní památkou.

Bozkovské dolomitové jeskyně leží na severním okraji obce Bozkov ve svahu plošiny Na Vápenci (485 m n. m.). Vznikly silnou korozivní činností podzemní vody v čočkovitém tělese vápnitých dolomitů, metamorfovaných a místy silně prokřemenělých. Tvoří dva poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou.

V nejnižších částech jsou trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera, největší v Čechách. Vyznačují se neobvyklým rozsahem selektivní koroze stěn a stropů a ojedinělými formami těchto útvarů. Svou celkovou délkou dosud objevených prostor - 1060 metrů a výškovým rozpětím (denivelací) 43 metrů - jsou nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v České republice.

Labyrint chodeb krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice, římsy a lišty. Vystupují ze stěn i stropů ze všech stran a popouštějí uzdu naší fantazie. Až díky lidské obrazotvornosti získaly jména jako Hřebínek, Anděl, Panenka, Tři králové, Přilba či Betlém. Stalagnáty, stalagmity a stalaktity nejrůznějších barev a tvarů jsou dílem statisíců let, v průběhu nichž se utvářely a čekaly na své objevení a obdiv návštěvníků.

Dno jezer je místy poseto drobnými mincemi, které sem lidé házejí – snad ze zvyku, možná pro štěstí. Menší jezírka nesou romantické jméno – říká se jim „Labutí“. Skromně se klaní Jezernímu dómu s úctyhodnou rozlohou, která mu však neubírá na kráse.

Jeskyně vznikaly statisíce let postupným rozpouštěním vápenitého dolomitu slabě kyselou vodou, která vyplňovala podzemní dutiny. V průběhu svého vývoje musely čelit nejrůznějším přírodním vlivům. Formovány byly tektonickými pohyby a silnými zemětřeseními, která bohužel částečně poničila krasovou výzdobu. Ničivé stopy jsou znatelné ještě dnes. Krápníky, které dnes můžete obdivovat, vznikaly většinou v pozdějším období. Jejich jedinečnost a tajuplnost se zachovala ukrytá v podzemí pro zvědavé oči návštěvníků dodnes.

Teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje v rozmezí 7,5 až 9 °C, vlhkost 96 až 100 %, teplota vody v jezerech je 8 °C. Veřejnosti zpřístupněný okruh je dlouhý 350 metrů, s dobou prohlídky 45 minut.

Bozkovské dolomitové jeskyně byly v roce 1999 prohlášeny národní přírodní památkou.

Jeskyně ročně navštíví okolo 70 tisíc návštěvníků z celého světa.

Více informací včetně podrobného popisu prohlídkové trasy, provozní doby a cen vstupného najdete na webu Bozkovské dolomitové jeskyně.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.