AKTUÁLNĚ / Společnost

7.8.2015

Místa pro tříděný odpad nejsou sběrným dvorem...

TURNOV

Město Turnov řeší opakující se nepořádek kolem separačních míst, který se často vyskytuje v mnoha lokalitách. Často také řeší černé skládky bioodpadu.

Na sběrných místech jsou umístěny barevné kontejnery na papír, sklo či plast, případně také na textil a vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Občané jsou však schopni do kontejnerů, a především kolem nich, odložit téměř cokoliv, co doma nepotřebují. Například pytle se směsným komunálním odpadem, stavební suť, staré oblečení, televizory, pneumatiky, krabice se zeleninou i celé dveře nebo koberec a další věci, které se po rekonstrukci interiéru už prostě nehodí.

Pracovníci Technických služeb uklízí separační místa pravidelně jednou týdně, a také náhodně při vyvážení nádob. Často je to zaměstnává i nad rámec pravidelných úklidů. I tak si ostatní občané oprávněně na nepořádek stěžují. Mezi nejvíce problémové lokality patří Koňský trh, Pelešany, prostor u Billy a parkoviště U Raka.

Na odkládání odpadů, které nepatří do popelnice nebo jsou rozměrné, slouží občanům Sběrný dvůr Vesecko, který má otevřeno každý pracovní den a dokonce i v sobotu. Zde mohou občané města bezplatně odevzdat objemný odpad (křesla, matrace, koberce apod.), vysloužilé kompletní elektrospotřebiče, zářivky, úsporné žárovky, baterie, použitý fritovací olej, ale například i obaly od barev a další složky nebezpečného odpadu.

Občané vytváří skládky odpadů i v centru města a na dalších místech. Například Na Lukách či podél Malé Jizery se během letní sezóny pravidelně objevují hromady posekané trávy a dalšího odpadu ze zahrad. Bioodpad, komunální odpad, pneumatiky, objemný odpad i odpad stavební se opakovaně objevuje v prostoru za průmyslovou zónou Vesecko a za Pivovarem Malý Rohozec směrem na Ohrazenice. Situace je zarážející, když občané Turnova mají v současnosti k dispozici kompostárnu bioodpadu, kam mohou zdarma přivážet odpady ze zeleně a zahrad. 18. dubna letošního roku se Město Turnov spolu s dobrovolníky zapojilo do k celorepublikové akce "Ukliďme Česko 2015". Uklízelo se právě na okraji lesa na Vesecku a celkem se vysbíralo téměř 3,5 tuny odpadu. K likvidaci bylo předáno 47 pneumatik z osobních a 18 pneumatik z nákladních automobilů.

Místa, kde se situace s nepořádkem opakuje, město monitoruje. Pachatelům, odkládající odpady na pozemky hrozí, podle Zákona o přestupcích, pokuta až do výše 50.000 korun.

Autor / zdroj: Ing. Klára Preislerová

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Výstava přiblížuje historii počítačů i legendární hry

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o. připravilo ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli výstavu historických počítačů, která zachycuje his

Post

I děti se dají pěstovat – kampaň na podporu náhradního rodičovství

Centrum pro rodinu Náruč zve v úterý 16. října od 12 do 16 hodin všechny na Náměstí Českého ráje na již druhý ročník kampaně na podporu pěstounské péč

Post

Týden náhradního rodičovství bude po roce opět informovat veřejnost o pěstounské péči

Od 15. do 19. října se v Libereckém kraji uskuteční Týden náhradního rodičovství, jehož cílem je přitáhnout pozornost k pěstounské péči, tentokrát s m

Reklama

Reklama

PARTNEŘI

www.beautyexpo.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA