AKTUÁLNĚ / Společnost

5.6.2015

Zástupci Turnova a Jawora zahájili novou kapitolu přeshraniční spolupráce

TURNOV

U příležitosti konání Staročeských řemeslnických trhů v Turnově, zástupci vedení města v neděli 31. května 2015 hostili dvě významné polské delegace.

První z nich byla návštěva starosty Města Jawor Emiliana Bera a starosty Okresu Jawor Stanislawa Laskowského. Pro polského starostu města byla návštěva Turnova premiérou, neboť se ujal vedení Jawora po Arturowi Urbanském na podzim 2014. Setkání zástupců všech tří institucí posloužilo i jako určitá starto-vací čára na společné přeshraniční spolupráci při získávání dotací z Evropské unie v novém programovacím období 2014 - 2020. Všechny strany se shodly na náročnosti nového dotačního období a omezených mož-nostech financí na některé potřebné oblasti veřejného života.

Město Jawor prezentovalo na jednání zajímavý záměr naučné stezky po věžích Jawora. Inspirovali se sna-hou Turnova o obnovu lidové hvězdárny, která by po rekonstrukci získala ještě větší rozhled do okolí Čes-kého ráje. Jistě by se našly další turnovské věže, které by stály za zpřístupnění veřejnosti a propojily by se s hvězdárnou v naučnou stezku. Turnov má zkušenosti ze spolupráce s Okresem Jawor, kdy společně reali-zovali 2009-2010 projekt Naučné stezky v česko-polském příhraničí. Starosta Okresu Jawor nabídl partici-paci jako třetí strana v projektech, a tak by podpořili přeshraniční dopad na větším území.

Nedělní setkání pokračovalo vycházkou do města, konkrétně na Staročeské řemeslnické trhy, kde si dele-gace připomněly obdobné akce v Jaworu – Svátky chleba a perníku. Následovala návštěva Střední umělec-koprůmyslové školy s přehlídkou maturitních prací. Nápaditost a zpracování různých materiálů zaujalo všechny účastníky setkání a inspirovalo k možné spolupráci i v této oblasti.

Turnov má na seznamu několik partnerských měst, ale spolupráce s Jaworem má hluboké kořeny, které se dlouhodobě upevňují neformálně i prostřednictvím spolupráce škol a spolků.

Autor / zdroj: Eva Krsková

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Výstava přiblížuje historii počítačů i legendární hry

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o. připravilo ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli výstavu historických počítačů, která zachycuje his

Post

I děti se dají pěstovat – kampaň na podporu náhradního rodičovství

Centrum pro rodinu Náruč zve v úterý 16. října od 12 do 16 hodin všechny na Náměstí Českého ráje na již druhý ročník kampaně na podporu pěstounské péč

Post

Týden náhradního rodičovství bude po roce opět informovat veřejnost o pěstounské péči

Od 15. do 19. října se v Libereckém kraji uskuteční Týden náhradního rodičovství, jehož cílem je přitáhnout pozornost k pěstounské péči, tentokrát s m

Reklama

Reklama

PARTNEŘI

www.beautyexpo.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA